Consulting

w ochronie środowiska
 • Angielski
 • Polski

Oferta

Właściwe zarządzanie zasobami wodnymi jest jednym z kluczowych elementów ochrony środowiska, którą  to w szerokim zakresie zajmuje się  nasza firma. 


Specjalizujemy się w wykonywaniu:

 • raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko,

 • prognoz oddziaływania na środowisko,
 • wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
 • ekspertyz i prac studialnych z zakresu gospodarki wodnej tj.:
  • bilansowanie zasobów wodnych,
  • dokumentowanie zasobów wodnych,
  • określanie warunków korzystania z wód,
  • projektowanie obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych oraz stref ochronnych ujęć wód powierzchniowych i podziemnych,
  • operaty wodnoprawne,
  • wykonywanie ekspertyz hydrogeologicznych,
  • tworzenie modeli matematycznych,
  • przetwarzanie danych GIS,
  • proekologiczne działania konsultacyjne oraz doradcze,
  • ekspertyzy z zakresu zgodności prawa krajowego z prawem UE w zakresie zarządzania zasobami wodnymi.