Consulting

w ochronie środowiska
  • Angielski
  • Polski

ŚWIATOWY DZIEŃ WODY!

22 marca, od 1993 r. z inicjatywy Organizacji Narodów Zjednoczonych obchodzony jest Światowy Dzień Wody. Inicjatywą powstania wydarzenia była potrzeba uświadomienia ludziom na całym świecie, że ponad miliard osób cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej. 
Tegoroczne hasło to: „Woda i ścieki”, mające na celu wskazanie, że ścieki to zasób, którym powinniśmy rozważnie gospodarować, a także nauczyć się jak najlepiej wykorzystywać jego potencjał poprzez redukcję ilości i ponowne wykorzystanie.